Em có bệnh, phải trị

0
63

Em bị bệnh, phải trị

Tác giả: Hàn Mạch Mạch

Số chương: 66

Bìa: Minh

Editor: Ngọc Hân

Thể loại: 1V1, 2S, HE.

Nguồn eBook: cungquanghang.com

Giới thiệu:

Là vua nợ môn nhiều nhất lớp phía Tây, giáo sư Khương tỏ vẻ học trò dũng cảm như vậy không nhiều lắm. Mà giờ đây có một tờ giấy xin nghỉ phép nằm trên bục giảng:

— Thầy giáo:

Em bị bệnh, phải trị.

Nam An An.

Nam An An tuyệt đối sẽ không viết một tờ giấy xin nghỉ phép như vậy để khiêu khích Khương Minh,

Nếu cô biết Khương Minh sẽ trở thành người hướng dẫn, nam thần và….Người đàn ông của cô.

Nữ thần giả vờ hiền thục thật ra rất hay đùa giỡn gặp phải nam thần giả vờ kiêu ngạo thật ra là rất mềm mỏng.


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 3: EM CÓ BỆNH, PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 4: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 5: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 6: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 7: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 8: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 9: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 10: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 11: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 12: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 13: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 14: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 15: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 16: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 17: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 18: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 19: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 20: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 21: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 22: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 23: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 24: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 25: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 26: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 27: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 28: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 29: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 30: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 31: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 32: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 33: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 34: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 35: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 36: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 37: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 38 : TA CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 39: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 40: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 41: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 42 : EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 43: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 44: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 45: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 46: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 47: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 48: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 49 : EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 50: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 51: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 52: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 53: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 54: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 55: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 56: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 57: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 58: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 59: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 60: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 61: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 62: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 63: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 64: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 65: EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ

CHƯƠNG 66 (NGOẠI TRUYỆN): TIỂU QUYỂN VÀ SƯ PHỤ

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here