Mạng xem mặt vũ trụ

0
105

Mạng xem mặt vũ trụ

Nguyên danh: Vũ trụ thân cận võng

Tác giả: U U Nhược Thủy

Thể loại: hài, ngôn tình, 1×1

Độ dài: 50 chương

Converter: Tsubaki

Editor: gororo

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/51391232-mạng-xem-mặt-vũ-trụ-hài-full/

Làm ebook: saral

Nguồn ebooks: STENT FORUM

Giới thiệu

Anh ta thấy tôi giận dữ, tiếp tục khinh khỉnh mỉm cười: “Phụ nữ trái đất đều có giá, chẳng qua chưa nói đúng giá mà thôi. Năm mươi ngàn!”

Thấy lửa giận trong mắt tôi càng lúc càng cao, anh ta từ từ nói: “Một trăm ngàn! Chi phiếu này có thể đổi trực tiếp tiền mặt, ngày mai ngân hàng mở cửa là cô có thể đi lĩnh tiền.”

CMN, thật đúng là giết người! Ra giá một trăm: Đừng có sỉ nhục tôi! Năm trăm: Tôi không phải là người như vậy! Một ngàn: Đêm nay em là của anh~; Năm ngàn: Anh muốn làm mấy lần? Mười ngàn: Anh muốn em làm gì cũng được.

Hiện tại đã là một trăm ngàn, anh chàng người ngoài hành tinh này, thu nhập mỗi năm hẳn phải có năm, mười triệu nhân dân tệ, dù trả một ngàn hay một trăm ngàn cũng chẳng đáng gì. Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, mà đồ chơi thì luôn có giá.

 


CHƯƠNG 1: MẠNG XEM MẶT VŨ TRỤ (1)

CHƯƠNG 2: MẠNG XEM MẶT VŨ TRỤ (2)

CHƯƠNG 3: GẶP GỠ SỐ 1 (1)

CHƯƠNG 4: GẶP GỠ SỐ 1 (2)

CHƯƠNG 5: GẶP GỠ SỐ 1 (3)

CHƯƠNG 6: GẶP GỠ SỐ 1 (4)

CHƯƠNG 7: GẶP GỠ SỐ 1 (5)

CHƯƠNG 8: GẶP GỠ SỐ 1 (6)

CHƯƠNG 9: GẶP GỠ SỐ 1 (7)

CHƯƠNG 10 : GẶP GỠ SỐ 1 (8)

CHƯƠNG 11: GẶP GỠ SỐ 2 (1)

CHƯƠNG 12: GẶP GỠ SỐ 2 (2)

CHƯƠNG 13: GẶP GỠ SỐ 2 (3)

CHƯƠNG 14: GẶP GỠ SỐ 2 (4)

CHƯƠNG 15: GẶP GỠ SỐ 2 (5)

CHƯƠNG 16: GẶP GỠ SỐ 2 (6)

CHƯƠNG 17: GẶP GỠ SỐ 3 (1)

CHƯƠNG 18: GẶP GỠ SỐ 3 (2)

CHƯƠNG 19: GẶP GỠ SỐ 3 (3)

CHƯƠNG 20: GẶP GỠ SỐ 3 (4)

CHƯƠNG 21: GẶP GỠ SỐ 3 (5)

CHƯƠNG 22: GẶP GỠ SỐ 3 (6)

CHƯƠNG 23: GẶP GỠ SỐ 3 (7)

CHƯƠNG 24: GẶP GỠ SỐ 3 (8)

CHƯƠNG 25: GẶP GỠ SỐ 3 (9)

CHƯƠNG 26: GẶP GỠ SỐ 3 (10)

CHƯƠNG 27: GẶP GỠ SỐ 3 (11)

CHƯƠNG 28: GẶP GỠ SỐ 3 (12)

CHƯƠNG 29: GẶP GỠ SỐ 4 (1)

CHƯƠNG 30: GẶP GỠ SỐ 4 (2)

CHƯƠNG 31: GẶP GỠ SỐ 4 (3)

CHƯƠNG 32: GẶP GỠ SỐ 4 (4)

CHƯƠNG 33: GẶP GỠ SỐ 4 (5)

CHƯƠNG 34: GẶP GỠ SỐ 4 (6)

CHƯƠNG 35: GẶP GỠ SỐ 4 (7)

CHƯƠNG 36: GẶP GỠ SỐ 4 (8)

CHƯƠNG 37: GẶP GỠ SỐ 4 (9)

CHƯƠNG 38: GẶP GỠ SỐ 4 (10)

CHƯƠNG 39: GẶP GỠ SỐ 4 (11)

CHƯƠNG 40: GẶP GỠ SỐ 4 (12)

CHƯƠNG 41: ANH CHÀNG CAO BỒI

CHƯƠNG 42: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (1)

CHƯƠNG 43: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (2)

CHƯƠNG 44: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (3)

CHƯƠNG 45: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (4)

CHƯƠNG 46: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (5)

CHƯƠNG 47: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (6)

CHƯƠNG 48: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (7)

CHƯƠNG 49: BẮT ĐẦU VỚI SỐ 5 (8)

CHƯƠNG 50: ĐẠI KẾT CỤC

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here