Juliet (Anne Fortier)

0
84

JULIET

Tác giả: Anne Fortier

Người dịch: Thanh Vân

Type và làm Ebook: Team NoPic – NoPass

Hãy mua sách để ủng hộ tác giả và NXB.

MỞ ĐẦU

Người ta bảo tôi đã chết.

Tim tôi đã ngừng đập và tôi không còn thở; trong mắt thiên hạ, tôi thực sự đã chết rồi. Người thì nói tôi chết đã được ba phút, người thì nói bốn phút, còn bản thân tôi bắt đầu nghĩ cái chết hầu như chỉ là vấn đề quan niệm

Là Juliet, tôi cho rằng mình nên nhìn thấy cái chết đang đến rất gần. Nhưng tôi muốn tin rằng lần này nó sẽ lượn quanh, và không gây nên tấm thảm kịch xưa, tràn ngập thảm thương. Lần này, chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, Romeo và tôi, tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ còn bị trì hoãn vì những thế kỷ đen tối, bị trục xuất và chết chóc.

Nhưng bạn không thể đánh lừa được văn hào SHAKESPEARE. Và thế là tôi đã chết như phải chết, khi những dòng chữ của tôi tuôn trào và rơi trở lại nguồn sáng tạo. Chao ôi, nhà văn may mắn. Giấy đây. Và mực kia, hãy cho phép tôi bắt đầu.


CHƯƠNG 1.1

CHƯƠNG 1.2

CHƯƠNG 1.3

CHƯƠNG 2.1

CHƯƠNG 2.2

CHƯƠNG 2.3

CHƯƠNG 3.1

CHƯƠNG 3.2

CHƯƠNG 3.3

CHƯƠNG 3.4

CHƯƠNG 4.1

CHƯƠNG 4.2

CHƯƠNG 4.3

CHƯƠNG 4.4

CHƯƠNG 4.5

CHƯƠNG 5.1

CHƯƠNG 5.2

CHƯƠNG 5.3

CHƯƠNG 5.4

CHƯƠNG 5.5

CHƯƠNG 6.1

CHƯƠNG 6.2

CHƯƠNG 7.1

CHƯƠNG 7.2

CHƯƠNG 8.1

CHƯƠNG 8.2

CHƯƠNG 8.3

CHƯƠNG 9.1

CHƯƠNG 9.2

CHƯƠNG 9.3

CHƯƠNG 10 – END

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here