Giường đơn

0
44

Giường đơn

Tác giả: Đản Đản 1113

Nguồn raw: Rich (tangthuvien)

Edit: Mộc

Nguồn edit: namthangtinhlang.wordpress.com

Type: litevil, saral

Làm ebook: saral

Nguồn ebooks: STENT FORUM

Rất cảm ơn bạn litevil đã tham gia type cùng mình bộ truyện này.

Văn án

Khi cô buông tay anh, tình yêu đã ghi rõ bảng giá.

Tất cả, đều đã được định sẵn, đường dài cô độc.

Lần thứ hai lại lựa chọn người phụ nữ đầy thủ đoạn này?

Phàn Dực Á, mày điên rồi nên mới rơi vào cạm bẫy, cưới cô ta.


 

TIẾT TỬ

CHƯƠNG 1 (QUYỂN 1: ĐANG YÊU)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 1 (QUYỂN 2: MỘNG THỦY TINH NHÀ GIÀU)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 1 (QUYỂN 3: TƯƠNG TƯ NGÀN MỐI)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 1( QUYỂN 4)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 1 (QUYỂN 5: CÔ BÉ CHĂN CỪU MẠT MẠT)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 1( QUYỂN 6)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 1 (QUYỂN 7)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

NGOẠI TRUYỆN

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here